Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κολχικό

Οικογένεια:  Λιλιίδες (Liliaceae, Liliengew?chse / Lilies)

Colchicum cupanii

Φώτο: Ζάκυνθος (Σκοπός – 800 μ) αναγνώριση: Κατερίνα

Share

You must be logged in to post a comment.