Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μυρτιά

Οικογένεια: Μυρτιίδες (Myrtaceae, Myrtengew?chse / Myrtles)

Μυρτιά η κοινή (Myrtus communis)

Με κόκκινους ή με μαύρους καρπούς. Φωτο: Ζάκυνθος (κτήμα ΓΤΜΑ)

Share

You must be logged in to post a comment.