Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Πυράκανθος

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)

Υποοικογένεια: Μηλοειδή

Πυράκανθα η κόκκινη (Pyracantha coccinea)

Υπάρχει και αυτοφυής σε μερικά βουνά της Β. Ελλάδας (Πηγή: 1)


Share

You must be logged in to post a comment.