Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βούρλο

Οικογένεια: Juncaceae, Binsengew?chse / Rushes

Juncus sp ισως J.acutus

από τα μακρόστενα φύλλα του φτιάχνονται ωραία καλάθια.

Share

You must be logged in to post a comment.