Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Σπανάκι

Οικογένεια: Χηνοποδιίδες (Chenopodiaceae, G?nsefu?gew?chse / Goosefoots)

Σπινάκια η λαχανώδης (Spinacia oleracea)

Η καταγωγή του είναι άγνωστη γιατί δεν έχει βρεθεί πουθενά αυτοφυές. Πλούσιο σε σίδηρο και βιταμίνες Α και C.


Share

You must be logged in to post a comment.