Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λάχανο

Οκογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Βρασσική η λαχανώδης ποικ. κεφαλωτή (Brassica oleracea subsp. capitata)

Η άγρια μορφή του απαντά στις ακτές του Ατλαντικού από τη Δ. Μεγάλη Βρεττανία μέχρι τη Β. Ισπανία και στις ακτές της Μεσογείου από τη Β.Α. Ισπανία μέχρι τις Αδριατικές ακτές της Β. Ιταλίας. Η καλλιέργειά του πιθανόν άρχισε στην Α. Μεσόγειο και ήταν γνωστή στους αρχαίους σαν κράμβη.


Share

You must be logged in to post a comment.