Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγριοσέλινο

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Σμύρνιο το μαυροσέλινο (Smyrnium olusatrum) και

Σμύρνιο το στρογγυλόφυλλο (Smyrnium rotundifolium)

(Φώτο: Πόρτο Ράφτη το S.olusatrum και Αη-Γιάννης Κορινθίας το S. rotundifolium)


Share

You must be logged in to post a comment.