Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Νερολάχανο

Οικογένεια: Βοραγινίδες (Boraginaceae, Borretschgew?chse / Borrages)

Cerinthe major

ή νερουλάκι (Κρήτη). Φωτο (Λέχαιον, κήπος θείας)

Cerinthe retorta Φωτο: (Ακροκόρινθος)


Share

You must be logged in to post a comment.