Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Φριτιλάρια ή Καλογριά

Οικογένεια: Λιλιίδες (Liliaceae, Liliengew?chse / Lilies)

Fritillaria graeca

Υπάρχουν αρκετά είδη φριτιλάριας στην ελληνική χλωρίδα. Οι 2 πρώτες φωτογραφίες είναι σίγουρα, οι άλλες 2 μπορεί να είναι και άλλο είδος. Φωτο: Βουνά Πόρτο


Share

You must be logged in to post a comment.