Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Παραδάκι

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Μπισκουτέλλα η δίδυμη (Biscutella didyma)

Η ονομασία παραδάκι είναι απο την Κρήτη και μάλλον δηλώνει ότι μοιάζει με παραδάκι (παράς = λεφτά). (Φωτο: Βουνά Πόρτο)

Share

You must be logged in to post a comment.