Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μαρτιάκος

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Senecio vulgaris

Άλλα ονόματα: Σηνέκιο, Γληγοράς.

Share

1 comment to Μαρτιάκος

You must be logged in to post a comment.