Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βίνκα

Οικογένεια: Αποκυνίδες (Apocynaceae, Hundsgiftgew?chse / Periwinkles)

Vinca major

Οι φτογραφίες είναι από διακοσμητικό φυτό αλλά υπάρχει και άγριο (έχουμε δει στο Αγρίνιο). ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ!

Share

You must be logged in to post a comment.