Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

3 Πορτο Ράφτη

Βουνά - οικόπεδα

Όποιου και να είναι είναι ντροπή! Κυρίως για το κράτος…

Share

You must be logged in to post a comment.