Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Γκαγκέα

Οικογένεια: Λιλιίδες (Liliaceae, Liliengew?chse / Lilies)

Γαγέα η ελληνική (Gagea graeca) και

Γαγέα η έμμισχος (Gagea peduncularis)

Άλλα ονόματα: γκάτζια. Φώτο: Πόρτο Ράφτη

Share

You must be logged in to post a comment.