Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λαγοκοιμηθιά

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Τεύκριο η χαμαιδρύς (Teucrium chamaedrys)

ή Χαμαιδρύς (και οι 2 ονομασίες είναι απο την Κρήτη). Φωτο: βουνά Πόρτο, αναγνώριση: Κατερίνα)


Share

You must be logged in to post a comment.