Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

3 Πορτο Ράφτη

Εργα στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη

Επιτέλους «φτιάχθηκε» ο δρόμος και η ταλαιπωρία τελείωσε. Ίσως τώρα να πρέπει να γίνει και η μελέτη. Δεν πειράζει, λεφτά (για τους εργολάβους) υπάρχουν.

Share

You must be logged in to post a comment.