Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγρια φράουλα

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)

Φραγκάρια (Fragaria sp.)

Fragaria < Fragrans = ευώδης. Το συκεκριμένο φυτό κατάγεται απο τα Γρεβενά, το καλλιεργεί στα Τρίκαλα ο μπαμπάς της Ιωάννας. Μας έδωσε 4 φυτά γιατί τα 2 είναι για να δώσουν καρπό και τα άλλα για να αμολήσουν βλαστούς (στόλωνες) που έρποντας, ριζώνουν δίνοντας νέα φυτά.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοφυή η Φραγκάρια η πρασίνη (Fragaria viridis – μάλλον το είδος της φωτο), η Φραγκάρια η λεπτή (Fragaria vesca) και η Φραγκάρια η μοσχάτη (Fragaria moschata). Απο τα παραπάνω 3 είδη προήλθαν οι καλλιεργούμενες, μικρόκαρπες, ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως στα νησιά του Ιονίου και κυρίως στην Κέρκυρα. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα καλλιεργούνται περίοπου 9000 στρέμματα κάποιας μεγαλόκαρπης ποικιλίας.


Share

You must be logged in to post a comment.