Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Άγριο σκυλάκι

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες (Scrophulariaceae, Rachenbl?tler / Figworts)

Misopates orontium

Φωτο: βουνά Πόρτο, αναγνώριση: giout. Δείτε και το ήμερο.

Share

You must be logged in to post a comment.