Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μουσμουλιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)

Εριοβότρυα η ιαπωνική (Eriobotrya japonica)

Άλλα ονόματα: νεσπολιά (Κέρκυρα), δεσπολιά (Κρήτη)

Share

You must be logged in to post a comment.