Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ακίνος

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Acinos sp.

Φωτο: κήπος Πόρτο απο φυτό που μας χάρισε η Κα Ελένη και λέει ότι είναι άγριο από τον Παρνασσό. Μυρίζει έντονα, σα μέντα. Αναγνώριση: Κατερίνα.

Share

You must be logged in to post a comment.