Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κουκιά

Φυτεύονται το φθινόπωρο στο μέρος που θα καλλιεργηθεί το καλοκαίρι προσφέροντας χλωρή λίπανση (αζωτοδεσμευτικό) και υπέροχα ανοιξιάτικα γεύματα με αγκινάρες στο φούρνο.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Λωτοειδή ή Παπιλιονοειδή ή Ψυχανθή

Βίκια η φάβα (Vicia faba)

για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Vicia+faba&fm=pflfamla&abs=pflfmfab

Share

You must be logged in to post a comment.