Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μαριγώχορτο

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Ψυχανθή

Scorpiurus muricatus

Ή και σκορπίουρος, φαντάζομαι, απο τους μακρείς στριφογυριστούς χέδρωπες.

Share

You must be logged in to post a comment.