Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Παπαδούλα

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Leontodon sp

L.Crispus ή L.tuberosus. Ο Σφήκας τις λέει παπαδούλες, στη wikipedia διαβάζουμε: «Στην Κρήτη τα L.tuberosus τα λένε και γλυκοβύζια, γλυκοράδικα ή βυζάκια και τρώνε ή τη ρίζα ωμή ή τα φύλλα βρασμένα».

Φωτο: βουνά Πόρτο

Share

You must be logged in to post a comment.