Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Πεταλόχορτο

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Hippocrepis ciliata και Hippocrepis biflora

Λέγονται και ιπποκρέπιδες. Οι εγκολπώσεις του καρπού, κυρίως της H. ciliata μοιάζουν με πέταλο ίππου (αλόγου). Φωτο: Πόρτο Ράφτη

Share

You must be logged in to post a comment.