Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Στάχυς

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Stachys cretica

ή Αγριοσφάκα (Σφήκας). Φωτο: Λόφος Βείκου (Τουρκοβούνια)

Share

You must be logged in to post a comment.