Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ματζουράνα

μάννα μου, ματζουράνα μου

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Ορίγανον η μαντζουράνα (Origanum majorana, κν. ματζουράνα)

Share

You must be logged in to post a comment.