Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Δακτυλίτιδα

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες (Scrophulariaceae, Rachenbl?tler / Figworts)

Δακτυλίτις η λεία (Digitalis laevigatus)

Το γένος Digitalis περιλαμβάνει είδη που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική για τη μεγάλη θεραπευτική τους αξία. Κυριότερα είναι η Δακτυλίτις η πορφυρά (D. purpurea) και η Δακτυλίτις η εριώδης (D. lanata) που απαντά αυτοφυής και στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα είδη έχουν μικρότερη περιεκτικότητα σε δραστικά συστατικά. Η δακτυλίτιδα με τη μορφή διαφόρων παρασκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων, χρησιμοποιείται ως διουρητικό φάρμακο και σε διάφορες παθήσεις της καρδιάς. Έχει όμως τοξικές παρενέργειες γι’αυτό πρέπει η χρήση της να γίνεται με προσοχή. Σε ισχυρές δόσεις είναι θανατηφόρα. (Πηγή: 1) Φωτο: Καρπενήσι

Share

You must be logged in to post a comment.