Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μελιγκάρι

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Dorycnium hirsutum και Dorycnium herbaceum

Η ονομασία απο Κρήτη. Φωτο: Τσοτύλι Κοζάνης το πρώτο και Μικρό Χωριό Καρπενησίου το δεύτερο.

Share

You must be logged in to post a comment.