Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βούπλευρο

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Βούπλευρο το θαμνώδες (Bupleurum fruticosum)

Φωτο: Φωκιανό Λακωνίας

Share

You must be logged in to post a comment.