Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Βίκος

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Vicia sativa [...]

Share

Αγριομπίζελο

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Ψυχανθή

Αυτοφυές ζιζάνιο στο Πόρτο. Ισως σε αυτό οφείλεται η αυτολίπανση του εδάφους τόσα χρόνια (κατά τον Κυρ Βασίλη). Η Μαρία μαζεύει τους χέδρωπες το καλοκαίρι και τους ξανασπέρνει το Σεπτέμβρη.

Share