Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Αποξηραμένα σύκα και συκομαϊδες

Τα σύκα μαζεύονται, απλώνονται στον ήλιο να ξεραθούν (τα γυρίζουμε 1-2 φορές), τα κόβουμε στα 2 και αφήνουμε να ξεραθούν ακόμα [...]

Share

Βασιλικός

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)
Ώκιμον το βασιλικόν (Ocimum [...]

Share