Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Γιασεμί

Οικογένεια: Ελαιίδες (Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes)
Γιάσμινον το φαρμακευτικόν (Jasminum officinale) και
Γιάσμινον το μεγανθές (Jasminum grandiflorum) [...]

Share