Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μελία

Οικογένεια: Μελιίδες (Meliaceae)
Μελία η αζεδαράχ (Melia [...]

Share

Πασχαλιά (Σύριγγα)

Οικογένεια: Ελαιίδες (Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes)
Σύριγγα η κοινή (Syringa [...]

Share