Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πικροδάφνη

Οικογένεια: Αποκυνίδες (Apocynaceae, Hundsgiftgew?chse / Periwinkles)
Νήριον το ολέανδρον (Nerium [...]

Share