Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Τζιτζιφιά

Οικογένεια: Ραμνίδες (Rhamnaceae, Kreuzdorngew?chse / Buckthorns)
Ζίζιφος η γιουγιούβα (Ziziphus [...]

Share