Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Κύκνος βουβόκυκνος

Cygnus olor

Φωτο: Πόρτο Ράφτη και ένας μαύρος κύκνος (Cygnus atratus) απο Αυστραλία φωτογραφημένος απο τον Johnny στη λίμνη Τσιβλού.

Share

You must be logged in to post a comment.