Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Μαυροτσιροβάκος

Sylvia melanocephala

Σαν το ξεδελφάκι του τον μαυροσκούφη, με κόκκινο γύρω απο το μάτι, μέσα στους θάμνους (τρυποφράκτες), άπιαστο απο τις γάτες. σε πόλη και εξοχή.

Share

You must be logged in to post a comment.