Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Τρυποφράχτης

Troglodytes troglodytes

2 φορές τρωγλοδύτης. και είναι και χαριτωμένο. Φωτο: Ζάκυνθος

Share

You must be logged in to post a comment.