Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Ψαρόνι

Sturnus vulgaris

Συνήθως σε μεγάλα σμήνη, φτιάχνουν ωραίους σχηματισμούς στον αέρα, την πέφτουν σε καλλιέργειες και δεν αφήνουν τίποτα.

Share

You must be logged in to post a comment.