Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αδωνις

Οικογένεια: Ρανουγκουλίδες (Ranunculaceae, Hahnenfu?gew?chse / Buttercups)

Adonis microcarpa

ή σκάρφι (Κρήτη). Ο Άδωνις στη μυθολογία ήτο «ένας ωραίος νέος, ο αγαπημένος της Αφροδίτης». Φωτο: Πόρτο Ράφτη

Share

You must be logged in to post a comment.