Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αλυσίδα

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Alyssum simplex

Το γένος Alyssum περιλαμβάνει 38 είδη στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 17 ενδημικά. Εδώ η κοινότατη και μικρότερη εκπρόσωπος με φωτογραφίες απο Πόρτο Ράφτη.

Share

You must be logged in to post a comment.