Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Σταβλοχελίδονο

Hirundo rustica

ή χωραφοχελίδονο. Αποτελεί το κυριότερο και πολυπληθέστερο χελιδόνι στη χώρα. Απαντά σε όλη την επικράτεια, από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο. Ξεχειμωνιάζει στην Αφρική.

Share

You must be logged in to post a comment.