Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Τοριλίδα

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Torilis nodosa και Torilis leptophylla

ή μυρμηγκοβότανο (Κρήτη).

Share

You must be logged in to post a comment.