Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Ωχροστριτσίδα

Iduna pallida

Καλοκαιρινός επισκέπτης στην Αθήνα. Πιο πολύ το ακούς παρα το βλέπεις. Λίγο μονότονο αλλά ωραίο κελάηδισμα, όλη μέρα, τουλάχιστον όσο διαρκεί η φάση αναπαραγωγής.

Share

You must be logged in to post a comment.