Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Μαυρολαίμης

Saxicola torquata

Προς Βραυρώνα αλλά και Λέχαιο μεριά. Τα 2 πρώτα θηλυκά τα άλλα αρσενικά.

Share

You must be logged in to post a comment.