Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Θηλαστικά (Mammals)

Πρόβατο

Ovis aries (Bovidae)

ή αμνός

Share

You must be logged in to post a comment.