Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Κάργια

Corvus monedula (Corvidae)

Το τρίτο της οικογένειας μαζί με την κουρούνα και την καρακάξα. Φωτο: στο φαράγγι του Λούσιου.

Share

You must be logged in to post a comment.