Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Γκιώνης

Otus scops – Ώτος ο σκωψ

Με το χαρακτηριστικό γκιον-γκιον μας κρατάει συντροφιά όλη τη νύχτα στο Πόρτο Ράφτη, σχεδόν όλο το χρόνο, αν και αποδημητικό.

Share

You must be logged in to post a comment.