Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Τσιφτάς

Emberiza calandra  (Emberizidae)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Φωτο: Ράχιανης

Share

You must be logged in to post a comment.