Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Χήνα

Anser anser (Anatidae)

ή, καλύτερα, σταχτόχηνα. Φωτο: Πάρκο Τρίτση

Share

You must be logged in to post a comment.